Monitoring kanalizačních systémů a jiných objektů.

Čistění kanalizačních systémů a jiných objektů.

Servis ČOV

Servis tlakové kanalizace

Opravy a instalace kanalizací

Opravy a instalace vodovodních přípojek, rozvodů a vodovodů.

Opravy a instalace požárních rozvodů vody

Havárie rozvodů vody a kanalizace