A A A
 

VYVÁŽENÍ SPLAŠKŮ, LAPOLŮ

Provádíme vyvážení splašků a fekálií z jímek, septiků a žump. Díky použitým fekálním vozidlům jsme schopni odsát splašky i z hůře dostupných míst.

 

VYVÁŽENÍ LAPAČŮ TUKŮ

Zajišťujeme pro vás také odvoz tuků z lapolů v gastronomických a průmyslových objektech. Pro nakládání s těmito odpady platí zvláštní režim a každý provozovatel lapolu musí mít zajištěn odvoz odpadu oprávněnou firmou.