A A A
 

TRASOVÁNÍ KANALIZACE

Trasování kanalizace je postup, při kterém pomocí trasovacího zařízení lze přesně najít a označit průběh kanalizačního potrubí vaším pozemkem. Součástí trasování kanalizace je označení průběhu kanalizace na povrchu. Používané trasovací zařízení je schopné najít kanalizační prvky až do hloubky 10 metrů pod povrchem.

 

Pasportizace kanalizace

Na žádost klienta zajišťujeme také kompletní pasportizace kanalizačních rozvodů - to v případě, pokud není zřejmé co a kde vede, a vůbec, kolik toho potrubí vlastně je. Trend nevědomosti je zcela běžný, mnohdy totiž původní dokumentace ke kanalizaci chybí, nebo možná ani nikdy žádná nebyla. Pokud se tedy objednatel rozhodne například pro výkop čehokoliv na pozemku - kde neví kde vede kanalizace, případně další rozvody inženýrských sítí, musí se tato kanalizační potrubí zmapovat, tj. jejich trasa, hloubka, dimenze a stav. Jsme tedy schopni zajistit zákresy kanalizace s uvedením kvót a dalších potřebných informací.