A A A
 

Revize kanalizace je činnost, při které odborný pracovník s využitím kamerového systému podrobně prozkoumá a zdokumentuje stav vaší kanalizace. Výstupem revize kanalizace je revizní zpráva v tištěné či elektronické podobě. Revize kanalizace je možné provádět většinou u všech druhů potrubí od průměru 50 mm výše.

Revize kanalizačního potrubí je nejčastěji prováděna při zjišťování důvodu závad kanalizace projevujících se ucpáváním kanalizace, propady kanalizace v terénu, vlhnutím zdí nebo šířením zápachu z kanalizace. Revize může být také součástí kontrolní činnosti po provedených opravách kanalizace.

 

Tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti kanalizace

Zajišťujeme provádění tlakových zkoušek a zkoušek těsnosti vnitřní i venkovní kanalizace. Zhotovujeme předepsanou dokumentaci pro kolaudační řízení.