A A A
 

Rekonstrukce kanalizace je pro majitele činžovních a panelových domů výrazným zásahem do funkčnosti budovy. Řadu let provádíme kvalitní a cenově dostupné rekonstrukce všech typů domovní kanalizace. Rekonstruujeme kanalizační přípojky rodinných domů, dále rekonstrukce dvorních vpustí, dešťové kanalizace včetně gajgrů, okapových svodů, rekonstrukce kanalizačních šachet.

 

Při návrhu technologie pro rekonstrukci stoupaček využíváme našich dlouholetých zkušeností. To nám umožňuje dosahovat špičkovou kvalitu díla a jeho následující mnoholetou bezporuchovou funkčnost.

 

Rekonstrukce kanalizačních stoupaček

Provádíme kompletní i částečné rekonstrukce stoupaček kanalizace. 

 

Rekonstrukce ležatých rozvodů kanalizace

Rekonstrukce kanalizačních přípojek včetně výkopů, následných terénních úprav, stavbních prací.

 

Rekonstrukce dešťové kanalizace

Starou dešťovou kanalizaci zdemontujeme, odvezeme, zlikvidujeme. Umíme plast, keramiku, drenáže, vsakovací kanalizační jímky, sběrače, a další.

 

Rekonstrukce dvorních vpustí, gajgrů

Poškozené, nebo jinak nevyhovující dešťové vpustě a gajgry vykopeme, zhotovíme nové - i s betonem, kostkami, asfaltem, dlažbou.