A A A
 

FRÉZOVÁNÍ KANALIZACE - POTRUBÍ

Pokud klasické čištění kanalizace nezajistí následný dostatečný průtok splašků zarostlým, většinou litinovým potrubím, je nutné toto potrubí vyfrézovat zařízením pro frézování potrubí kanalizace.

Při frézování kanalizace je do potrubí spuštěna speciální frézovací hlavice, která je schopná odstranit letité nánosy, nárůsty, beton i prorůstající kořeny v kanalizačním potrubí. Při úspěšném vyfrézování kanalizace jsou přinosem úspory  ve smyslu absence nutnosti výkopů kanalizačního potrubí s mnohdy rozsáhlými stavebními pracemi v souvislosti s uvedením stavby do původního stavu. Kromě ekonomického přínosu zároveň nedochází k případnému poškození zeleně na pozemku nad kanalizací.

 

FRÉZOVÁNÍ KANALIZACE VYSOKOTLAKOU FRÉZOVACÍ TRYSKOU

Frézování kanalizace je v tomto případě prováděno rotačními kanalizačními tryskami různých provedení - dle účelu, zda je potřeba v kanalizaci vyfrézovat vrostlé kořeny, nebo vnitřní část zarostlého potrubí. Pohon kanalizační rotační trysky zajišťuje voda, resp. vysokotlaký agregát pro čištění kanalizace, který je většinou umístěn v dodávkovém, nebo speciálním kanalizačním voze. Před frézováním kanalizace probíhá kamerový průzkum kanalizacek, stejně jako  po ukončení frézování potrubí, na základě čehož je poté možné zhodnotit efektivnost celého procesu frézování kanalizace. Po vyfrézování zajišťujeme pročištění kanalizace tlakem vody - v rámci splavení nečistot vzniklých frézováním.

 

FRÉZOVANÍ ELEKTRICKOU SPIRÁLOU S NÁSTAVCI NA FRÉZOVÁNÍ KANALIZACE

Tuto metodu frézování kanalizace ( na sucho ) většinou volíme u stoupacích litinových potrubí o světlosti DN75, případně v prostorách s nebezpečím vyplavení prostor. Před provedením frézování je proveden kamerový průzkum s lokalizací míst  v kanalizaci, které jsou potřeba vyfrézovat. Převážně se jedná o úseky pod odbočkami, kde se tvoří nárůst sedimentu i vlastního vnitřního těla potrubí kanalizace. Předmětem frézování kanalizace jsou rovněž často patní kolena kanalizace v litinovém provedení, která se také často stávají příčinou ucpání kanalizace. Tato patní kanalizační kolena se převážně vyskytují v suterénech - spodních částí domů. Samotné frézování kanalizace je prováděno elektrickým agregátem, který čelistmi pohání kanalizační kovovou spirálu o různých průměrech. Na počáteční část této spirály pro čištění - frézování kanalizace ja nasazena speciální fréza, která je tvarově přizpůsobena typu potrubí, nebo charakteru zárůstu kanalizace. Vadné úseky zarostlé kanalizace se frézují opakovaně - po dosažení požadovaného - možného průměru s ohledem na velikost a zejména stav kanalizace. Po ukočení frézování kanalizace je provedeno tlakové čištění kanalizace pro splavení nečistot. Při probíhajícím tlakovém čištění kanalizace je nutné kontrolovat stav jednotlivých výústků kanalizace v jednotkách, zda nedochází k výtoku vody z kanalizačního potrubí. Po ukončení proplachů kanalizace je přistoupeno ke kamerovému průzkumu potrubí, na základě něhož se zhodnotí úspěšnost frézování a stav kanalizace.

 

KOŘENY V KANALIZACI

Kořeny v kanalizaci jsou schopné v průběhu let způsobit značné škody, spolehlivou prevencí proti zarůstání kořenů do kanalizace je vyvložkování kanalizačního potrubí sanačními rukávy. Tato metoda je aplikována převážně u ležaté kanalizace zhotovené z keramických / betonových trub, jedná se tedy o kanalizační řady - kanalizační přípojky, ale i rozvody kanalizace pod objekty, a to jak splaškové, tak i dešťové kanalizace.