A A A
 

PROVÁDÍME TYTO KANALIZAČNÍ PRÁCE:

 • ČIŠTĚNÍ KANALIZACE A ODPADŮ
  Čištění kanalizace a odpadů motorovou frézou (spirálami) , čištění kanalizace tlakovou vodou, čištění dvorních vpustí, gajgrů a šachet. Provádíme čištění stoupaček, čištění kanalizačních přípojek, kanalizačních řadů jak splaškové, tak dešťové kanalizace. Kanalizaci čistíme 365 dní v roce.
 • FRÉZOVÁNÍ KANALIZACE
  Frézování kanalizace a odpadů motorovou frézou se specialními násadami, frézování tlakovou vodou s použitím vysokorychlostních tlakových fréz. Frézování stoupaček, frézování ležatých rozvodů, frézování vniklých kořenů do kanalizace.
 • REVIZE KANALIZACE
  Revize kanalizace a odpadů, revize potrubí, šachet, jímek videokamerou , případně kanalizačním robotem - se záznamem a revizní zprávou.
 • TRASOVÁNÍ KANALIZACE
  Trasování kanalizace a odpadu, trasování potrubí, kabelů s použitím detektoru a sondy.  Provádíme pasportizaci kanalizace.
 • VYVÁŽENÍ SPLAŠKŮ, LAPOLŮ
  Vyvážení - čerpání splašků, jímek, septiků, lapolů s použitím fekálního vozu, sacího bagru.
 • OPRAVY KANALIZACE
  Opravy kanalizace a odpadů včetně provedení bouracích a výkopových prací, opravy stoupaček, ležatých rozvodů. Rekonstrukce kanalizace.
 • INSTALACE KANALIZACE
  Instalace rozvodů kanalizace a odpadů v domech, bytech, provozovnách. Výměna stoupaček kanalizace, kanalizačních přípojek je samozřejmostí.
 • REKONSTRUKCE KANALIZACE 
  Rekonstrukce kanalizace vč. stoupaček v cihlových i panelových domech. Provádíme rekonstrukce stoupacích potrubí kanalizace, kanalizačních přípojek, ležatých rozvodů odpadů v domech, funkčních areálech.